SOSIAL KOMPETANSE OG GLADE BARN – EN SOMMERHILSEN FRA REKTOR

Skolen er en møteplass, et sosialt fellesskap med relasjoner mellom elever og på tvers av ulikheter. Det er et sted å høre til, en arena for inkludering og for å dele erfaringer og få nye opplevelser. Når vi starter opp til høsten så er det disse møtene mellom elevene, og møtene mellom elevene og de voksne som kommer først, og som lokker frem gleden og smilene. Møtene kommer alltid først!

Glade barn, varme klemmer og gode ønsker for sommeren preget de siste minuttene av siste skoledag – endelig ferietid! Og det er deilig med sommerferie! Ingen vekkerklokker eller mammaer og pappaer som maser om at man må stå opp så alt for tidlig, ikke noe gnål om matpakken til skolen eller om leggetid og sovetid og alt det der.

Nå skal sommerdagene nytes, og vi håper på høy solfaktor og mange fine sommerminner å putte i «banken» før høsten og nytt skoleår igjen står for tur. Og da er det fint å tenke på, at første skoledag møter vi igjen glade barn og varme klemmer!

Skolen som møteplass

Skolen er en møteplass, et sosialt fellesskap med relasjoner mellom elever og på tvers av ulikheter. Det er et sted å høre til, en arena for inkludering og for å dele erfaringer og få nye opplevelser. Når vi starter opp til høsten så er det disse møtene mellom elevene, og møtene mellom elevene og de voksne som kommer først, og som lokker frem gleden og smilene. Møtene kommer alltid først!

Mennesker er fra naturens side sosiale vesener. Vi behøver fellesskapet og alle trenger noen! I jungelen av kompetansemål er min oppfatning derfor at målene for sosial kompetanse troner øverst, for i sum er utviklingen av sosial kompetanse viktig for å kunne trives i sosiale settinger, bygge varige relasjoner, lykkes i arbeidslivet og opprettholde god psykisk helse.

Sosiale ferdigheter som grunnleggende ferdighet

Det har over år vært satset mye på de fem grunnleggende ferdighetene lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter i alle fag i den norske skolen. Dette er med på ansvarliggjøre alle lærere, på tvers av fag og skoler. Selv om utvikling av sosial kompetanse er en del av læreplanene i norsk skole, er de ikke innarbeidet i fagene på samme måte.

Montessoriskolen har her et bredere syn på hvilke ferdigheter som er sentrale for barn og unges helhetlige utvikling. Vi fremhever følgende ferdigheter:

 • Språklige ferdigheter: lesing, skriving og muntlige ferdigheter
 • Matematiske ferdigheter: regning og matematisk forståelse
 • Ferdigheter i redskapsbruk
 • Sosiale, moralske og etiske ferdigheter
 • Ferdigheter innenfor kreativitet, skaperevne og personlige uttrykk
 • Kritisk refleksjon og problemløsning

Disse ferdighetene er likeverdig sentrale for at barn og unge skal oppleve mestring og utvikling i fagene, i samfunnet, i videreutdanning og arbeidsliv, og i livet generelt.

Arbeid med sosiale ferdigheter – Going out

Sosiale ferdigheter og sosial kompetanse er noe vi ved Senja Montessoriskole har satset mye på i skoleåret som har vært. Vi har blant annet tatt til oss OMNI-modellen (omnimodellen.no), styrket samarbeidet skole-hjem, hatt besøk av Mobbeombudet i Troms, Jon-Halvdan Lenning, og vært på mange ekskursjoner.

I arbeidet med sosiale ferdigheter har vi erfart at skolens fysiske rom legger sterke føringer for elevene våre. Elever møter mange både faglige og sosiale krav og forventninger her, og de opplever ulik grad av mestring. I det vi flytter klasserommet ut endrer premissene seg, og vi erfarer at det er enklere å isolere konkrete mål å jobbe mot, og at elevene også derfor opplever større grad av samarbeid, mestring og selvtillit.

Vi har i skoleåret som har gått vært på mange ekskursjoner som gir elevene felles opplevelser og erfaringer. «Going out», som det er kjent som i Montessori-termer, er designet for å fremme uavhengighet og oppfinnsomhet, og gi barn viktige opplevelser i det virkelige livet. Disse ekskursjonene har hatt ulikt innhold, men felles for dem alle er utelukkende positive både faglig og for det sosiale fellesskapet. Og når vi møtes igjen til høsten er dette tanker og erfaringer vi har med oss i planene for det neste skoleåret. Vi skal ut!

Glade barn

På samme måte som vi takket av glade barn ved skoleårets slutt, og håper å ta imot dem like glade ved skoleårets begynnelse til høsten, ønsker vi at skal være veiledende for hver skoledag gjennom året. Glade elever er et kvalitetstegn for vår jobb knyttet til elevmiljøet og utviklingen av den sosiale kompetansen. Det er en kontinuerlig jobb, i tett samarbeid med elevene og heimen, og vi er klar!

God sommerferie!

Veronica J. O. Hansen, rektor

Utvikling av sosial kompetanse er viktig av flere grunner:

 1. Bedre mellommenneskelige relasjoner: Sosial kompetanse er avgjørende for å kunne etablere gode og sunne relasjoner med andre mennesker. Det innebærer evnen til å forstå og respektere andres følelser og perspektiver, kommunisere effektivt, og samhandle på en positiv og engasjerende måte.
 2. Suksess i arbeidslivet: Sosial kompetanse er etterspurt i de fleste jobber, spesielt i yrker som krever teamarbeid eller involverer mye interaksjon med mennesker. Evnen til å samarbeide, lede og kommunisere godt kan bidra til å oppnå suksess og fremgang på arbeidsplassen.
 3. Bedre emosjonell helse: Sosial kompetanse er nært knyttet til emosjonell intelligens, som er evnen til å forstå og regulere egne følelser og forstå andres emosjonelle tilstander. Dette kan bidra til bedre håndtering av stress og øke trivselen og lykkefølelsen.
 4. Konfliktløsning og problemløsing: Sosial kompetanse innebærer også evnen til å takle konflikter på en konstruktiv måte. Gode forhandlings- og konfliktløsningsferdigheter er viktige for å skape harmoni og finne løsninger i ulike sosiale settinger. 5. Kulturell sensitivitet og inkludering: Sosial kompetanse bidrar til å utvikle forståelse og aksept for ulike kulturer, verdier og perspektiver. Dette kan være essensielt for å bygge broer mellom forskjellige samfunnsgrupper og fremme et inkluderende og mangfoldig samfunn.
 5. Kulturell sensitivitet og inkludering: Sosial kompetanse bidrar til å utvikle forståelse og aksept for ulike kulturer, verdier og perspektiver. Dette kan være essensielt for å bygge broer mellom forskjellige samfunnsgrupper og fremme et inkluderende og mangfoldig samfunn.