Senja Montessoriskole ønsker velkommen til nytt skoleår 2023/2024

Vi på Senja Montessoriskole ønsker alle elever og foreldre/foresatte velkommen til nytt skoleår. Spesielt velkommen til våre tre 1. klassinger og til nye ansatte!
Oppstart er mandag 21. august klokken 08:30. Nærmere plan for dagen og uken distribueres ut direkte til foreldre/foresatte på SMS.

Nytt av året:

  • Vi tar i bruk Transponder i forbindelse med fraværsregistrering og kommunikasjon skole/hjem.
  • Klasseinndelingen vil i år bestå av to hovedgrupper: 
    KOSMOS 1.-6. trinn og ERDKINDER 7.-10. trinn.
  • Timeplanene vil innebære utvidet skoledag for alle elever. 
    For KOSMOS 1.-6. trinn betyr dette skole til 14:30 mandag til torsdag og til 13:45 fredager. Elevene på KOSMOS får også tilbud om åpen skole fra og med uke 35 mandag til torsdag fra 14:30-16:00. Elevene får her mulighet til ulike aktiviteter både ute og inne. 
    For ERDKINDER 7.-10. trinn betyr dette skole alle dager til 14:35. Elever på 9. og 10. trinn har mulighet til arbeidslivspraksis 3 av 4 fredager i måneden der arbeidstid avtales med det aktuelle arbeidsstedet. Elever på 7. trinn avspaserer hver 3. fredag.