Senja Montessoriskole

Visjon

Vi skal skape en skole som ser hver enkelt elev og som hjelper barnet til å tenke selv, handle selv, ta vare på og ville for seg selv, andre og jorden – i nåtid og i all fremtid.

Verdier

  • Positiv – Vi skal ha en vennlig og optimistisk tilnærming til alt vi gjør.
  • Omsorgsfull – Vi skal støtte hverandre; elever, familier og ansatte.
  • Nysgjerrig – Vi skal være selvreflekterende og undrende.
  • Integritet – Vi skal være tro mot hvem vi er; alltid høflige, profesjonelle og tilby det beste vi kan.
  • Inkluderende og samarbeidende – Vi skal verdsette forskjeller og respektere de bidrag som hver enkeltperson eller gruppe gir.

Inneværende skoleår

Inneværende skoleår har Senja Montessoriskole 22 elever fordelt på 1.-10. trinn og 7 ansatte. Vårt satsingsområde er montessoripedagogikken med særlig fokus på de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving og regning, samt sosiale ferdigheter og oppvekstmiljøet til barna og ungdommen. Vi jobber systematisk og inkluderende for å nå våre mål, der vi henter inn ekstern kompetanse ved behov. I tillegg er vi med i Dekomp (desentralisert kompetanseutvikling) sammen med 6 andre montessoriskoler i vår region, der vi jobber spesielt med læreplanarbeid. Her er mulighetene mange for samarbeid, både mellom lærere og elever på tvers av skoler. Les mer om våre satsinger under «Prosjekter».

Senja Montessoriskole skal også dette året delta i HOPP (Helsefremmende OPPvekst) i regi av Senja kommune, og vi tilbyr elevene ved skolen vår et fruktmåltid hver dag og lunsj en til to ganger per uke. Som montessoriskole har vi tilgang på montessorimateriell og skolen har god infrastruktur i forhold til IKT. Alle elevene har iPad, tastatur og headset, og det er storskjerm på alle klasserom, samt møterom og personalrom. Vi jobber for å være en skjermbevisst skole der verktøyene vi bruker skal bidra til å modifisere og redefinere det vi gjør. Skolen har også egen 3D-printer.