Organisasjonen

Senja Montessoriskole ble stiftet 13. mars 2014 av Fjordgård Oppvekst, som er en egen forening med åpent medlemskap og egne vedtekter.

Formål

Formålet er drift av privat grunnskole i bygda Fjordgård. Senja Montessoriskole er en privat grunnskole for barn fra 1. til 10. klassetrinn, godkjent for inntil 40 elever. Skolen drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, skolens egne vedtekter, fastsatt budsjett og årsplan for skolens pedagogiske virksomhet.

Skolestyret

Skolestyret til Senja Montessoriskole regnes som skoleeiere og ansvarlig for driften av skolen, heriblant tilsette daglig leder/rektor. Styret velges av Fjordgård Oppvekst og består av styreleder og 6 faste styremedlemmer.

Dagens skolestyre

NavnRolle
Kenneth SilsandStyrets leder
Marius BerntsenStyremedlem
Carrin-Sofie WilhelmsenStyremedlem
Marianne-Edith LorentzenStyremedlem
Grethe SimonsenStyremedlem
Magnus BenjaminsenStyremedlem
Vegard SivertsenStyremedlem

Økonomi

Senja Montessoriskoles økonomi baserer seg hovedsakelig av tilskudd fra staten, men også tilskudd fra kommune(r), Fjordgård Oppvekst, private aktører og næringsliv. Det er ikke anledning til å ta ut utbytte da alle tilskudd er øremerket elevene og tiltak som skal komme elevene til gode. Senja Montessoriskole er tilknyttet både regnskapsfører og revisor.

Organisasjonskart

Organisasjonskart for Senja Montessoriskole