Om Montessori

Montessori 1-2-3

Montessoripedagogikken er opptatt av å utvikle og utdanne hele barnets potensiale: fysisk, intellektuelt, åndelig, sosialt og emosjonelt. Det er en helhetlig tenkning med barnet i sentrum som tar utgangspunkt i noen grunnleggende prinsipper. Her har vi forsøkt å sammenfatte noe av det viktigste:

Skjema illustrasjon av Montessori-prinsipper

Respekt for barnet – barnets utvikling:
Se hvert enkelt barn, ta utgangspunkt i barnet og hvor det er i sin utvikling, og gi det mulighet til å utvikle sitt fulle potensial.

Sensitive perioder – et vindu av muligheter:
Sensitive perioder i barnets utvikling er når barnet er spesielt mottagelige for bestemte stimuli. Barnets indre drivkraft vil styre det mot en aktivitet som er riktig og nødvendig for dets egen vekst og utvikling.

Utdanning som ivaretar barnets behov på alle områder:
Støtte og veilede barnet slik at det kan være selvstendig for å kunne klare seg selv og slik at det kan få utfolde seg mest mulig fritt.

Tilpasset undervisning for det enkelte barnet:
Sett i lys av hvor barnet er i sin utvikling, sensitive perioder og individuelle behov som barnet ellers måtte ha. Hvert barn har sin plan.

Tverrfaglighet, helhet og et ikke-linært pensum:
Barnet skal få presentert hele pensumet i løpet av de første årene på skolen. Senere, på mellomtrinnet og ungdomstrinnet, skal barnet fordype seg i pensum. Barnet skal få anledning til å oppdage sammenhengene i fag og mellom fagene.

Forberedt miljø, observasjon som grunnlag:
Rom og rutiner er satt opp med tanke på de utviklingsmessige behovene til barna. Det skal være rom for både enkeltbarnets, så vel som gruppens behov. Miljøet endres i takt med barnets/barnas behov som observeres.

Materiell, selvkorigerende:
Montessorimetoden innebærer en mengde materiell for å stimulere barnets interesse gjennom selvstyrt aktivitet. Materiell er sensorisk og læring oppleves. Montessori var opptatt av at materiellet skulle være selvkorigerende. Med dette mente hun at barnet selv ser om de har gjort det «riktig»- de trenger ikke bekreftelse fra omgivelsene men blir mer opptatt av egen mestringsfølelse.
Det finnes mye materiell for de yngste barna, mens mengden materiell avtar med alderen.

Frihet til å bevege seg og til å ta selvstendige valg:
Barnet skal kunne velge hva det vil jobbe med, hvor og når innenfor rammene i det forberedte miljø. Tro på at mulighet til å medvirke og starte arbeid ut fra indre motivasjon skaper arbeidsglede.

Prinsipper om aldersblanding:
Barnet ser hvor det skal, hva det skal lære (mange repetisjoner). Barnet ser hvor det har vært, blir bevisst egen utvikling. Barna blir inspirert av hverandre, nysgjerrig på hva andre holder på med og de kan lære av hverandre.

Les mer om Maria Montessori og montessoripedagogikken ved å velge fra nedtrekksmenyen.