IKT-satsing

Senja Montessoriskole har det siste året gjort en større satsing på IKT, der vi har gjort noen veivalg og investeringer for fremtiden.

To ipads med skolens logo.

Etter utprøving av både Chrome book, PC og iPad/Mac har vi valgt å satse videre på iOS-løsninger og Apple-produkter. Vi ønsket primært én løsning/én type produkter for å gjøre oppfølgingen enklere. Her handler det primært om at man skal forstå og kunne maskinvaren og de ulike applikasjonene, hvordan applikasjonene fungerer på den aktuelle enheten, samt sørge for at personvernet er sikret for alle elever og ansatte. På små skoler er det gjerne slik at man underviser på flere trinn, og derfor er det ønskelig at alle elever benytter samme type enheter slik at lærerne slipper å forholde seg til så mange ulike.

For elevene falt valget på iPad. Ungdomstrinnet har tastatur integrert i dekslet, mens 1.-7. har sterkere beskyttelse i sine deksler og eksternt tastatur. iPad på alle trinn gir store muligheter da det finnes et stort utvalg applikasjoner. Her har faglærerne store friheter til hvilke applikasjoner de skal bruke så lenge det er en plan for bruken.

For lærerne gjelder det å forstå brukergrensesnittet elevene opererer på. De har derfor også hver sine iPader. I tillegg har de hver sin Mac som kontorverktøy.

Hvert klasserom, i tillegg til møterom og personalrom, er utstyrt med 65 tommers smart-TV. Her støttes Air Play og vi kan derfor ha trådløs overføring mellom Mac og iPad til TV, enten det er i forbindelse med undervisning eller elevfremlegg.

Vi har inngått en leasingavtale på iPadene. Driften av iPadene gjøres i samarbeid med RIKT. RIKT har satt i stand leasingavtalen og støtter oss i arbeidet med oppsett av iPader og utrulling av apper, og de kan gi oss pedagogisk hjelp og veiledning i forhold til ulike applikasjoner. Dette gjør oss mindre sårbare ved f.eks. fravær i personalgruppa.

Andre investeringer verdt å nevne:

  • 3D-printer.
  • Oppgradering av internett med dekning på alle deler av skolebygget.
  • Abonnement på headset til alle.
  • Ny administrasjons-PC (enkelte programmer kjører ikke på iOS).
  • FEIDE (sikker pålogging på nett).
  • Lexplore (lesekartlegging m/øyescan og digitalt bibliotek).
  • Office365 – A3 til alle elever og lærere som det foretrukne kontorverktøyet.