Nyttige lenker

Nyttige lenker

Trykk på bildet for å komme til innloggingssiden.
Trykk på bildet for å komme på til innloggingssiden.

ANDRE NETTSIDER
– GODE RÅD TIL BARN, UNGDOM OG FORELDRE:

SENJA KOMMUNE

BARNS RETTIGHETER

MOBBING

PSYKISK HELSE

BARN OG MEDIA 

  • Barnevakten.no – Om bevisst mediebruk.
  • Dubestemmer.no – Om personvern, nettvett og digital dømmekraft.
  • Nettvett.no – Informasjon, råd og veiledning om sikrere bruk av Internett.
  • Slettmeg.no – Gratis råd- og veiledningstjeneste for deg som føler deg krenket på nett.
  • Barnasside.no – En nettside med lenker til foreldre og barn.

FORELDREVEILEDNING

OMSORGSSVIKT OG SEKSUELLE OVERGREP MOT BARN


SINNEMESTRING FOR FORELDRE

FOLKEHELSE

KOSTHOLD OG ERNÆRING

ASTMA, ALLERGIER OG EKSEM 

UTVIKLING OG PUBERTET

PREVENSJON

SENGEVÆTING

LEGEMIDLER OG VAKSINER

GIFTINFORMASJON

ULYKKESFOREBYGGING – MILJØ OG SIKKERHET