FAU

FAU

Ved Senja Montessoriskole velges det hver høst en foreldrerepresentant/klassekontakt for hver klasse. Foreldrerepresentantene/klassekontaktene danner tilsammen FAU.

I år er følgende valgt:

KlasseForeldrerepresentant
1.-6. trinnIselin Einangshaug
7.-10. trinnPia Larsen

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) skal bidra til en trygg og god skole for alle. De skal kunne være et bindeledd mellom foreldre/foresatt-gruppa og de skal kunne ha en oversikt over hva som rører seg i skolen på ulike områder. FAU kan velge å organisere seg på den måten de selv finner best.

Eksempler på oppgaver som er naturlig for FAU:

  • lede an arbeidet med å lage en sosial årsplan.
  • bidra i planlegging og arrangering av temaforeldremøtene.
  • annet hvert år lede an arbeidet med å arrangere 17. mai i Fjordgård (2023, 2025 osv).
  • delta på styremøter i SMO som det inviteres til.
  • samarbeide med rektor om anliggender som påvirker opplæringsmiljøet til elevene ved skolen.

Mer informasjon om FAU finner du på FUG sine hjemmesider: https://foreldreutvalgene.no/fug/alt-du-trenger-a-vite-om-foreldreradets-arbeidsutvalg-fau/