Foreningen FO

FORENINGEN FO

Fjordgård Oppvekst (FO) ble stiftet 22. februar 2014 og er en egen forening med åpent medlemskap og egne vedtekter.

Formål

Foreningen jobber for og har som formål at barna skal ha et tilbud om skole og barnehage i Fjordgård.

Foreningen eier skole- og barnehagebygget i Fjordgård, der hovedformålet er å ivareta lokaliteter for Senja Montessoriskole og for barnehagen.

Andre formål

  • legge til rette for fysisk aktivitet på uteområdet.
  • kunne drive med sosiale og miljøskapende aktiviteter.
  • leie ut lokalet til andre aktører.

Styret

Styret til Fjordgård Oppvekst drives på dugnad. Foruten oppgavene beskrevet under «Formål» har styret i oppgave:

  • å utnevne representanter til styret til Senja Montessoriskole.
  • sørge for renhold av skole og barnehage, samt løpende vedlikehold av bygg og anlegg (vaktmestertjenester) i samarbeid med leietakerne.
  • støtte opp om skolen økonomisk og/eller gjennom dugnad om det skulle være nødvendig.

Styret velges av årsmøtet til Fjordgård Oppvekst og består av styreleder, nestleder og 3 faste styremedlemmer.

Dagens styre

NavnRolle
Bjørn BerntsenStyrets leder
Therese C. EnoksenStyrets nestleder
Lisa C. KvalvikStyremedlem
Lars-Terje PettersenStyremedlem
Pia LarsenStyremedlem

Økonomi

Fjordgård Oppvekst sin økonomi baserer seg hovedsakelig på leieinntekter fra Senja Montessoriskole og Senja kommune, samt medlemskontingenten og øvrige leieinntekter. Eventuelle arrangementer FO holder og eventuelle tilskudd fra kommunen, private aktører og næringsliv kan komme i tillegg.

Det er ikke anledning til å ta ut utbytte da all inntjening og tilskudd er øremerket formål og styreoppgaver, samt tiltak som kan komme dette til gode.

Fjordgård Oppvekst er tilknyttet regnskapsfører.