Åpen dag

Åpen dag er en fin anledning for alle som ønsker å komme og se skolen vår, hvordan vi har det og for å få et innblikk i hva vi driver med. Åpen dag skal holdes i november, i god tid før innmeldingsfrist. Ordinær innmeldingsfrist er 15. januar, men vi kjører åpent inntak frem til 15. april. Etter dette tar vi imot elever ut fra kapasitet. For nærmere informasjon om innmelding gå til fanen «Søke skoleplass». Her er en liten video som viser frem skolen vår fra innsiden.

Åpen dag video